Trong quá trình sử dụng dịch vụ của BABUVI nếu gặp phải bất kỳ vấn đề gì bạn cũng có thể tạo các yêu cầu khiếu nại trên hệ thống để được trợ giúp một cách tốt nhất. Các bước để tạo một khiếu nại trên hệ thống như sau;

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bạn hãy truy cập vào link: http://my.babuvi.com và đăng nhập bằng user, password đã được cấp như hình dưới đây.

Bước 2: Truy cập vào hệ thống tạo khiếu nại

Sau khi đăng nhập, để tạo khiếu nại bạn click vào chức năng “Hỗ trợ” và bạn sẽ có giao diện như hình dưới.

Giải thích tính năng trên giao diện.

1. Chức năng quản lý khiếu nại, hỗ trợ

2. Chức năng tạo mới khiếu nại, hỗ trợ.

Bước 3: Tạo khiếu nại mới

Sau khi click vào chức năng tạo khiếu nại mới ở mục 2 bước 2 bạn sẽ có giao diện như sau.

Giải thích tính năng trên giao diện:

1. Nhập tiêu đề của khiếu nại, hỗ trợ

2. Chọn Phòng ban đẻ gửi khiếu nại, hỗ trợ

3. Chọn mức độ ưu tiên cho khiếu nại, hỗ trợ

4. Nhập nội dung chi tiết của khiếu nại, hỗ trợ

5. Đính kèm file nếu cần

6. Gửi khiếu nại, hỗ trợ đến BABUVI