Sau khi tạo đơn hàng thành công và có mã đơn hàng, Khách hàng sẽ được cấp một tài khoản vào hệ thống theo dõi đơn hàng của BABUVI. Để theo dõi đơn hàng của mình bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống khách hàng của BABUVI

Bạn hãy truy cập vào link: http://my.babuvi.com và đăng nhập bằng user, password đã được cấp như hình dưới đây.

Bước 2: Chọn đơn hàng cần theo dõi

Sau khi đăng nhập bạn hãy click vào mục “Hóa đơn” sẽ có giao diện như dưới đây.

Giải thích tính năng trên giao diện:

1. Chức năng theo dõi đơn hàng

2. Xem nhanh trạng thái hiện tại của đơn hàng.

3. Click vào để xem chi tiết đơn hàng.

Bước 3: Xem chi tiết đơn hàng

Bạn hãy click vào đơn hàng mà bạn muốn xem theo hướng dẫn tại mục 3 của bước 2. Sau khi click vào đơn hàng bạn cần theo dõi bạn sẽ có giao diện như sau.

Giải thích tính năng trên giao diện:

1. Danh sách sản phẩm của đơn hàng

2. Số tiền chưa thanh toán của đơn hàng

3. Lịch sử vận chuyển của đơn hàng.