Bảng giá vận chuyển hàng Trung Quốc Việt nam

Công thức quy đổi cân nặng: (Dài x Rộng x Cao)/6000

Khối lượng đơn hàng

Hà Nội

< 10Kg

39.000đ/Kg

Từ 10Kg đến dưới 20Kg

35.000đ/Kg

Từ 20Kg đến dưới 30Kg

34.000đ/Kg

Từ 30Kg đến dưới 100Kg

33.000đ/Kg

Từ 100Kg
trở lên

32.000đ/Kg

Khối lượng lớn Liên hệ

Phí đóng gỗ + chống sốc:

Đóng gỗ, chống sốc là hình thức hạn chế rủi ro đối với các mặt hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển.

*Lưu ý:

Quý khách có thể tham khảo các quy định vận chuyển cũng như các điều kiện vận chuyển hàng dễ vỡ của chúng tôi tại đây.

Chi phí đóng gỗ, chống sốc sẽ được tính theo từng kiện, là cân nặng sau khi đã đóng kiện gỗ.trên đơn hàng của Quý Khách.

Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng gỗ 20 NDT 1 NDT/kg
Phí chống sốc 3 NDT 0,8 NDT/kg